top of page

14 באוקטובר 2021 בשעה 16:30:00

כנס מתחברים לשמש בטבעון

כנס שאורגן ע"י פורום גגות סולאריים בטבעון, יחד עם מועצה מקומית טבעון ואיתנו - הפורום הישראלי לאנרגיה. היו"ר שלנו יעל כהן פארן סיפרה בכנס על חשיבות המעבר לאנרגיה מתחדשת ועל התפקיד החשוב של הקהילה במהלך זה.

באירוע דיבר גם נציג תנועת הנוער למען האקלים איתי סלע, מנכ"ל המועצה המקומית טבעון יריב אביטל, אייל גור אריה שסיפר על קבוצת הרכישה שארגן בישובי עמק יזרעאל ואילן לבי-אנגל - אדריכל תושב טבעון שסיפר ל תהליך ההתקנה של מערכת סולארית בביתו.

לצפייה בהקלטה של דבריה של יעל כהן פארן, יו"ר הפורום הישראלי לאנרגיה

כנס מתחברים לשמש בטבעון

צילום: אילן לבי אנגל

bottom of page