top of page

Ynet - לראשונה: נחתמו הסכמים במסגרת מיזם להקמת גגות סולאריים בבניינים משותפים

1 בנוב׳ 2022

החוזים נחתמו בבתים בבאר שבע וכרמיאל כחלק ממיזם "שמש לכולם" של קק"ל והפורום הישראלי לאנרגיה. הוא מלווה ועדי בתים ותושבים לכל אורך תהליך הקמת המערכת ונועד להתגבר על כשל השוק הקיים בבתים משותפים. עד סוף השנה צפויים להחתם 15-10 חוזים נוספים

מיזם "שמש לכולם" הוא פרויקט ראשון מסוגו, ללא כוונת רווח, שמטרתו לסייע לאזרחים בישראל לעבור לאנרגיה מתחדשת, ולהביא להקמת גגות סולאריים בבניינים משותפים. מדובר בשותפות של הקרן הקיימת לישראל, עמותת הפורום הישראלי לאנרגיה, וקרן פילנתרופית שבחרה להישאר בעילום שם

נעה פישר

bottom of page