top of page

הבוקר הזה: חוזים חדשים להקמת מערכות סולאריות על גגות בתים בפרדס חנה - כרכור

15 במאי 2023

יעל כהן פארן מתראיינת לתכנית הבוקר הזה ברשת ב

יוזמה של קק"ל , הפורום הישראלי לאנרגיה ומשרד האנרגיה והתשתיות . ד"ר דורון מרקל מדען ראשי , קק"ל . יעל כהן פארן הפורום הישראלי לאנרגיה . אוריאל בבצ'יק משרד האנרגיה - מברכים על העבודה המשותפת

מיכל וסרמן

bottom of page