top of page

הארץ: המפתח להוזלת חשבון החשמל מחכה לכם על הגג. המדינה מערימה קשיים בדרך אליו

17 באוג׳ 2022

דיירי הבניין הראשון בבאר שבע שאולי יצליחו להתקין מערכת סולארית על גג הבניין שלהם ולהרוויח מהשמש, אם יתגברו על כל המכשולים.
צילום: אליהו הרשקוביץ

התקנת פאנלים סולאריים על גגות בנייני מגורים תאיץ את המאבק
במשבר האקלים — ותוזיל את חשבונות החשמל. גגות בניינים יכולים
לספק כרבע מאספקת החשמל של המדינה לפי המשרד להגנת
הסביבה, אך כמעט ואיש אינו מצליח להשלים את תהליך ההתחברות.
בדיקת "הארץ" משרטטת את מסלול המכשולים שהמדינה יצרה

לי ירון

bottom of page