top of page

אנרגיה קהילתית כהזדמנות לפיתוח קהילה - מידעו״ס גליון 100 דצמבר 2022

29 בדצמ׳ 2022

עובדים קהילתיים הפרוסים ברחבי הארץ יכולים להיות גורמי מפתח להצלחתם של פרויקטי אנרגיה קהילתית ובד בבד, הפרויקטים ישמשו ככלי לחיזוק תהליכי בניית הקהילה עליה הם אמונים

אוכלוסיות מוחלשות הן החשופות ביותר לפגעי משבר האקלים, ובהתאם הן אלו שיכולות להרוויח יותר מכל מהקמת פנאלים סולארים על הגגות. ייצור אנרגיה מתחדשת יכול להוות עבורן הזדמנות ליצירת רווחים, לחיזוק חוסן אקלימי-קהילתי, מענה לעוני אנרגטי, כמו גם לתהליכי בינוי וחיזוק קהילות מקומיות. מאמר זה נועד לחדד את חשיבות העבודה הקהילתית להערכות מיטבית בהתמודדות מול משבר האקלים, ואת ההזדמנות ביצירת אנרגיה מתחדשת כתהליך קהילתי מיטבי.

מייקל מנסקי ועינת דטנר

bottom of page